Dây chuyền thiết bị chiết xuất dược liệu đa năng


Tên thiết bị: Thiết bị Chiết xuất, cô đặc nhiệt độ thấp 
Ứng dụng: Hệ thống thiết bị được dùng trong chiết xuất, cô đặc dưới áp suất thường, và nhiệt độ thấp 
Đặc điểm thiết bị:
   Thiết bị kết hợp gữa các  chức năng:  chiết xuất, cô chân không, và thu hồi dung môi. Thiết bị dễ sử dụng, thu hồi được dung môi và tiết kiệm chi phí tiêu hao năng lượng. Nguyên liệu được đưa vào thiết bị nhưng dung môi chỉ cần đưa vào 1 lần. Chiết xuất được thực hiện 1 lần và thời gian cũng rút ngắn hơn. Thiết bị hoàn tàn thích hợp cho các nguyên liệu nhạy nhiệt yêu cầu chiết ở nhiệt độ thấp, hoặc có thể chiết ở nhiệt độ cao. Nhiệt độ cài đặt thep ý muốn. Hệ thống phù hợp cho chiết xuất nguyên liệu cần dung môi cồn, hoặc nước. Thiết bị có thể chiết xuất kiểu quay vòng hay nhiệt độ thấp.  Thiết bị có thể được trang bị hệ điều khiển chương trương trình. Bảng hiển thị  nhiệt độ ( lựa chọn). Thiết bị có trang bị thêm bộ tách dầu, tách dầu nặng, dầu nhẹ dều được. Và còn có chức năng thu hồi cồn

Thông  số kỹ thuật chính:

 

  Tên thiết bị

DTWZ-D-6

DTWZ-D-3

DTWZ-D-2

DTWZ-D-1

Áp lực hơi (Mpa)

<0.1

Áp lực trong thùng(Mpa)

<0.25

Áp lực xi lanh(Mpa)

0.6-0.7

Đường kính của tiếp liệu(mm)

450

400

400

400

Diện tích gia nhiệt m2

30

12

10

6

Diện tích ngưng tụ m2

60

30

20

10

Diện tích ngưng m2

1.5

1

1

0.5

Dung tích m3

6

3

2

0.5

Năng suất bay hơi Kg/h

2000

1000

700

300