Hướng dẫn sử dụng website


Phổ cập thông tin, hình thành các kỹ năng và kiến thức cơ bản cho việc học tập nghiên cứu ứng dụng vào thực tế sản xuất, phát triển kinh tế. Phổ cập thông tin giúp người đọc làm chủ nội dung và mở rộng những tìm hiểu kiến thức về nhiều lĩnh vực khoa học công nghệ trong đời sống, ứng dụng vào các hoạt động sản xuất ngoài ra còn giúp người đọc  để chủ động hơn và có khả năng tự định hướng phát triển.

Trung tâm thông tin và chuyển giao công nghệ mới cung cấp các dịch vụ như:

  • Hướng dẫn tìm đề tài,dự án về các lĩnh vực khoa học công nghệ ứng dụng vào sản xuất, phát triển kinh tế của tỉnh Hà Giang giai đoạn từ 2003 - 2016
  • Hướng dẫn tìm các cơ sở dữ liệu về các ngành, lĩnh vực khác nhau như : Nông nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng kĩ thuật ...
  • Hướng dẫn tìm kiếm thông tin theo chủ đề.

Bạn đọc khi tìm thông tin trên thư viện khoa học công nghệ sẽ được xem  tài liệu dưới dạng 

  •  Dạng xem miễm phí bạn đọc không phải đăng ký có thể xem toàn bộ tài liệu về nhiều lĩnh vực như chăn nuôi, nông nghiệp khoa học kĩ thuật.... và có thể tải về dưới dạng pdf
  • Dạng xem mất phí bạn đọc chỉ có thể xem bản tóm tắt của tài liệu và không thể tải tài liệu về. Muốn tải tài liệu về bạn đọc phải liên hệ với admin của thư viện. Bạn đọc mất phí có thể tài tài liệu full về các lĩnh vực như đề, dự án khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2003 - 2016, các tài liệu nghiên cứu ứng ụng chuyển giao công nghệ  dưới dang pdf hay dạng word.

Cá nhân hay tập thể có nhu cầu khai thác thông tin trên thư viên khoa học công nghệ Hà Giang vui lòng liên hệ

  • Admin : Đỗ Văn Trung
  • Kĩ thuật viên phòng Thông tin - Tư liệu
  • Email: dovantrungvtm@gmail.com
  • Điện thoại: 0945.207.990