Liên hệ


TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ MỚI

  • Địa chỉ: Số 97 Đường Lê Quý Đôn Thành phố Hà Giang
  • Điện thoại: : 02193867877   
  • Email: ttttcgcnm.skhcn@hagiang.gov.vn

Admin : Đỗ Văn Trung 

Điện thọai : 0349.801.866

Email: dovantrungvtm@gmail.com